w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 81/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.07.2017 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.i Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy
ul. Arkońskiej,  zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
81/17
Data uchwały: 
31/07/2017
Kadencja: 
2015-2019