W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu

Uchwała Nr 76/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   15.05.2017 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.i Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy
ul. Arkońskiej 46,  zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
76/17
Data uchwały: 
15/05/2017
Kadencja: 
2015-2019