W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 71/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   13.02.2017 r.

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.i Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Grzybowej 11 – działka Nr 104/2  zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                    PRZEWODNICZĄCA

                    Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

                    Maria Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
71/17
Data uchwały: 
13/02/2017
Kadencja: 
2015-2019