W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 52/16

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   30.05.2016 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.i Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną opinię w sprawie dzierżawy gruntu, położonego przy ul. Arkońskiej  w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapką.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Dzierżawa gruntu wpłynie na uporządkowanie zaniedbanego terenu.

 

 

Nr uchwały: 
52/16
Data uchwały: 
30/05/2016
Kadencja: 
2015-2019