W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr III/02/15

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   02.02.2015 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną opinię w sprawie dzierżawy gruntu posiadającego oznaczenie geodezyjne – nr 237/3, położonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapką.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
III/Z/02/15
Data uchwały: 
02/02/2015
Kadencja: 
2011-2015