W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr IV/09/14

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   22.09.2014 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy    ul. Arkońskiej, zgodnie z załączoną mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
IV/Z/09/14
Data uchwały: 
22/09/2014
Kadencja: 
2011-2015