W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr III/08/14

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   04.08.2014 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy    ul. Bartnicza 3(część dz. nr 111/1 obr. 2034), zgodnie z załączoną mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
III/Z/08/14
Data uchwały: 
04/08/2014
Kadencja: 
2011-2015