W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr XV/08/2014

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 11.08.2014 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nie wyraża zgody na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Zdrojowej, część działki nr 139/45 z obrębu 2033. Teren ten nadal powinien pozostać jako teren rekreacyjny, ogólnodostępny.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XV/08/2014
Data uchwały: 
11/08/2014
Kadencja: 
2011-2015