W sprawie odwołania członka zarządu.

Uchwała Nr 43/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.10.2020 r.

w sprawie odwołania członka zarządu.

Na podstawie § 21 pkt.2  Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

w głosowaniu tajnym (w załączeniu protokół komisji skrutacyjnej) odwołuje z funkcji członka zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Pana Andrzeja Radziwinowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
43/20
Data uchwały: 
12/10/2020
Kadencja: 
2019-2024