W sprawie odpowiedzi na pismo znak: WGN-III.6840.126.2013.JW dotyczące wydania opinii o gruncie.

Nr uchwały: 
I/Z/03/14
Data uchwały: 
17/03/2014
Kadencja: 
2011-2015