W sprawie nazewnictwa ulic.

Uchwała Nr 38/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.03.2020 r.

 

w sprawie nazewnictwa ulic.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Pozytywnie opiniuje  nadanie nazwy ul. Wszystkich Świętych dla Obwodnicy Śródmiejskiej, na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.

Negatywnie opiniuje nadanie  nazwy ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego dla Obwodnicy Śródmiejskiej, na odcinku od ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego. Jednocześnie proponuje dla tego odcinka (od ul. Chopina do ul. Arkońskiej) nadanie nazwy ul. Wszystkich Świętych.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
38/20
Data uchwały: 
01/09/2020
Kadencja: 
2019-2024