W sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika administracyjno-gospodarczego.

Uchwała Nr 87/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 11.12.2017r.

 

w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego

 

Na podstawie § 32 pkt.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia kontynuować zatrudnienie na umowę zlecenie Pani Jolanty Paszkowskiej z wynagrodzeniem w wysokości 460,00 zł brutto (czterysta sześćdziesiąt zł.) miesięcznie – 5 520,00 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) rocznie w charakterze pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Usprawnienie pracy w Radzie Osiedla.

 

 

     SKARBNIK                                                                          PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                       Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

Magdalena Zubkiewicz                                                              Maria Jolanta Myśliwiec

…………………………..……                                                     ……………………………………….……Skarbnik Rady Osiedla                                                                          Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

 

 

Nr uchwały: 
87/17
Data uchwały: 
11/12/2017
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Załącznik Nr 1 do Uchwały 87/1728.5 KB