W sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego.

Uchwała Nr 28/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.12.2019 r.

w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego

Na podstawie § 32 pkt.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia kontynuować zatrudnienie na umowę zlecenie  z wynagrodzeniem w wysokości 460,00 zł brutto (czterysta sześćdziesiąt zł.) miesięcznie – 5 520,00 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia   złotych) rocznie w charakterze pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Usprawnienie pracy w Radzie Osiedla.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/19 z dnia 09.12.2019

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCY Z ZATRUDNIENIA

NA UMOWĘ ZLECENIE

W  RADIE OSIEDLA ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN

 

  1. Obecność w siedzibie Rady Osiedla w każdy poniedziałek od godz. 17,00 do 19,00, w dni zebrań Rady Osiedla i Zarządu Rady Osiedla do zakończenia zebrania.
  2. Prowadzenie dokumentacji Rady Osiedla.
  3. Prowadzenie dokumentacji finansowej Rady Osiedla.
  4. Protokołowanie zebrań Rady Osiedla i organizowanych przez Radę spotkań.
  5. Przygotowanie ogłoszeń, zaproszeń w trakcie przygotowania organizowanych przez Radę Osiedla imprez, spotkań w razie potrzeby poza poniedziałkowymi dyżurami.
  6. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Rady Osiedla.
  7. Aktualizowanie strony internetowej Rady Osiedla.

 

Nr uchwały: 
28/19
Data uchwały: 
09/12/2019
Kadencja: 
2019-2024