W sprawie imprezy „Odblaskowe buty”.

Uchwała Nr V/11/13

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   04.11.2013 r.

 

w sprawie imprezy „Odblaskowe buty”.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. przeznacza kwotę 2 000 zł przyznane przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych na organizację imprezy „Odblaskowe buty” w Szkole Podstawowej Nr 68, ul. Zakole 1a w Szczecinie.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
V/Z/11/13
Data uchwały: 
04/11/2013
Kadencja: 
2011-2015