W sprawie imprezy „Odblaskowe buty”.

Uchwała Nr IV/11/13

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   04.11.2013 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej organizacji ruchu w ciągu ulic: Wszystkich Świętych, Niny Rydzewskiej i Franciszka Gila w Szczecinie.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. pozytywnie opiniuje projekt organizacji ruchu w ciągu ulic: Wszystkich Świętych, Niny Rydzewskiej i Franciszka Gila w Szczecinie przedstawiony pismem z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska znak: WGKiOŚ-III.7226.108.2013.KB z dnia 28.10.2013 r.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
IV/Z/11/13
Data uchwały: 
04/11/2013
Kadencja: 
2011-2015