W sprawie finansowania treningów na urządzeniu TLS SPORT.

Uchwała Nr 100/18

Rady Osiedla Arkońskie –Niemierzyn

Z dnia 12.03.2018 r.

 

W sprawie finansowania treningów na urządzeniu TLS SPORT.

 

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża zgody na finansowanie przez Radę Osiedla cotygodniowych treningów na urządzeniu TLS SPORT w parku im. F. Chopina.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                      SKARBNIK                                               PRZEWODNICZĄCA

                         Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn             Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                                      Magdalena Zubkiewicz                                  Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
100/18
Data uchwały: 
12/03/2018
Kadencja: 
2015-2019