W sprawie finansowania festynu z okazji Dnia Matki i Dnia dziecka w dniu 28.05.2022 r.

UCHWAŁA NR 81 /22

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 16.05.2022 r.

 

finansowania festynu z okazji Dnia Matki i Dnia dziecka w dniu 28.05.2022 r.

Na podstawie § 32 pkt 1 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr  XXIX/770/17  Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn  (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. Arkońskie – Niemierzyn ze zm.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Plan finansowania festynu:

  1. Prowadzenie imprezy: animacje, zabawy – 2000 zł
  2. Zamki  dmuchane – 3000 zł
  3. Wynajem sceny – 2750 zł
  4. Zakup nagród – 1650 zł
  5. Prezentacja ula Pszczelego – umowa zlecenie – 500 zł
  6. Ochrona FORT – 300 zł

Łączna kwota wydatków 10 200 zł ( w tym 3 200 zł darowizny)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

Suma wydatków mieści się w dostępnej kwocie dla Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

(darowizny dla Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn oraz środki WGK)

Nr uchwały: 
81/22
Data uchwały: 
23/05/2022
Kadencja: 
2019-2024