W sprawie dzierżawy gruntu przez Panią Magdalenę Kudlińską.

Uchwała Nr IX/04/09

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 20.04.2009 r.

 

W sprawie dzierżawy gruntu przez Panią Magdalenę Kudlińską.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. pozytywnie opiniuje dzierżawę gruntu położonego przy ul. Słowiańskiej (według załączonej mapki).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
IX/04/09
Data uchwały: 
20/04/2009
Kadencja: 
2007-2011