W sprawie dzierżawy gruntu.

 

Uchwała Nr  XV/07/13

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 15.07.2013 r.

 

W sprawie dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. pozytywnie opiniuje dzierżawę gruntu przy ul. Zdrojowej 23/25 na cele użytku własnego (kwiaty, trawa), zgodnie z załączoną mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XV/07/13
Data uchwały: 
15/07/2013
Kadencja: 
2011-2015