W sprawie dodatkowych dyżurów Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

Uchwała Nr  XXIII/10/13

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 14.10.2013 r.

 W sprawie dodatkowych dyżurów Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 § 1. w celu umożliwienia mieszkańcom głosowania na wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecin 2014 ustala dodatkowe dyżury Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn  w dniach 27 października i 3 listopada 2013 r. w godzinach 9:15 – 14:15 i 18:40 – 19:20.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XXIII/10/13
Data uchwały: 
14/10/2013
Kadencja: 
2011-2015