W sprawie czasowej organizacji ruchu

Uchwała Nr 48/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 18.12.2020 r.

 

w sprawie czasowej organizacji ruchu.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.e Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Pozytywnie opiniuje planowane zmiany w komunikacji miejskiej na terenie osiedla przedstawione przez ZDiTM w piśmie z dnia 10.12.2020 r. (znak DRO.0602.14672.2020.JC)

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
48/20
Data uchwały: 
18/12/2020
Kadencja: 
2019-2024