W sprawie czasowej organizacji ruchu.

Uchwała Nr 41/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.10.2020 r.

 

w sprawie czasowej organizacji ruchu.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.g Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

pozytywnie opiniuje projekt czasowej (6 miesięcy) organizacji ruchu  w postaci "mini ronda" na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Wiosny Ludów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
41/20
Data uchwały: 
12/10/2020
Kadencja: 
2019-2024