W sprawie chęci wzięcia udziału w imprezie "Po sąsiedzku".

Uchwała Nr 73/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   13.03.2017 r.

w sprawie chęci wzięcia udziału w imprezie „Po sąsiedzku”.

Na podstawie § 7 pkt. 3 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Zgłasza chęć wzięcia udziału w imprezie „Po sąsiedzku”, planowanej na 27.05.2017 r. (sobota) w godzinach (11:00-17:00), miejsce Aleja Kwiatowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                           PRZEWODNICZĄCA

                           Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                           Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
73/17
Data uchwały: 
03/03/2017
Kadencja: 
2015-2019