W sprawie: budowy stacji Rower Miejski na terenie osiedla Arkońskie-Niemierzyn.

Uchwała Nr 15/15

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 10.08.2015r.

 

 

w sprawie: budowy stacji Rower Miejski na terenie osiedla Arkońskie-Niemierzyn.

 

 

Na podstawie § 7 pkt. 1 lit.h Statutu Osiedla Arkońskie-Niemierzyn (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3887)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta o budowę stacji Rower Miejski na terenie osiedla Arkońskie-Niemierzyn.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Budowa stacji Roweru Miejskiego w centrum osiedla pozwoli na dogodny dostęp  mieszkańców osiedla do cieszącego się ogromnym zainteresowaniem roweru miejskiego.

 

Nr uchwały: 
15/15
Data uchwały: 
10/08/2015
Kadencja: 
2015-2019