W sprawie biuletynu Rady Osiedla.

Uchwała Nr 124/19

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   14.01.2019 r.

 

w sprawie biuletynu Rady Osiedla.

 

            Na podstawie § 7 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Decyduje o wydaniu w I kwartale 2019 r. biuletynu Rady Osiedla „Nasze Osiedle”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                PRZEWODNICZĄCA

     Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
124/19
Data uchwały: 
14/01/2019
Kadencja: 
2015-2019