W sprawie  wystąpienia do ZDiTM z prośbą o wykonanie pilnego remontu chodnika przy ul. F. Chopina.

UCHWAŁA NR 127/19

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 11.02.2019 r.

 

w sprawie  wystąpienia do ZDiTM z prośbą o wykonanie pilnego remontu chodnika przy ul. F. Chopina.

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

 

występuje do ZDiTM z prośbą o wykonanie pilnego remontu chodnika przy ul. F. Chopina na odcinku od ul. Wszystkich Świętych do ul. Krasińskiego  po stronie zachodniej). Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków przeznaczonych na Inwestycje Rad Osiedli przyznanych Radzie w latach 2017 / 2018 .

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Obecny stan chodnika stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa dla osób zmuszonych z niego korzystać.

 

       SKARBNIK                                                                              PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                  Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Magdalena Zubkiewicz                                                                   Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
127/19
Data uchwały: 
11/02/2019
Kadencja: 
2015-2019