W sprawie  przeznaczenia kwoty 40 000,00 zł na „doposażenie i oświetlenie Siłowni przy ul. Zakole - etap II”.

UCHWAŁA NR 126/19

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 11.02.2019 r.

 

 

w sprawie  przeznaczenia kwoty 40 000,00 zł na „doposażenie i oświetlenie Siłowni przy ul. Zakole - etap II”.

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

przeznacza kwotę 40 000,00 zł ze środków Inwestycje Rad Osiedli na „doposażenie
i oświetlenie Siłowni przy ul. Zakole - etap II”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

       SKARBNIK                                                                             PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                     Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Magdalena Zubkiewicz                                                                   Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
126/19
Data uchwały: 
11/02/2019
Kadencja: 
2015-2019