W  sprawie opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek.

Uchwała Nr 05/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   20.05.2019 r.

 

W  sprawie opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu nr 58/3, 58/4 i części działki nr 58/9 obręb 2034 – rejon ul. Podleśnej, zgodnie z załączoną mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

        PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

   Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
05/19
Data uchwały: 
20/06/2019
Kadencja: 
2019-2024