Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
XXIII/07/11 11/07/2011 W zakupu ławki na plac zabaw. 09/09/2016
XXIV/08/11 08/08/2011 W sprawie dzierżawy gruntu przez Panią Elżbietę Kita. 09/09/2016
XXV/09/11 12/09/2011 W sprawie planu finansowego na IV kwartał 2011. 09/09/2016
XXVI/10/11 10/10/2011 W sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych. 09/09/2016
XXVII/10/11 10/10/2011 W sprawie rozwiązania umowy – zlecenia. 09/09/2016
XXVIII/10/11 10/10/2011 W sprawie wydania gazetki osiedlowej. 09/09/2016
XXIX/10/11 10/10/2011 W sprawie propozycji inwestycji. 09/09/2016
XXX/11/11 14/11/2011 W sprawie organizacji imprezy mikołajkowej. 09/09/2016
XXXI/11/11 10/10/2011 W sprawie zakupu ławki. 09/09/2016
XXXII/11/11 10/10/2011 W sprawie remontu Sali posiedzeń Rady Osiedla. 09/09/2016