Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
XXI/09/09 14/08/2009 W sprawie powołania członka zarządu. 09/09/2016
XXII/09/09 14/08/2009 W sprawie powołania skarbnika. 09/09/2016
XXIII/09/09 14/08/2009 W sprawie wyrobienia pieczątki skarbnika. 09/09/2016
XXIV/09/09 14/08/2009 W sprawie przeniesienia stołu do ping ponga. 09/09/2016
XXV/11/09 09/11/2009 W sprawie wydania opinii. 09/09/2016
XXVI/11/09 09/11/2009 W sprawie organizacji imprezy Mikołajkowej. 09/09/2016
I/01/10 11/01/2010 W sprawie planu finansowego na rok 2010. 09/09/2016
II/01/10 11/01/2010 W sprawie planu pracy Rady Osiedla na 2010 rok. 09/09/2016
III/01/10 11/01/2010 W sprawie sprawozdania finansowego za 2009. 09/09/2016
IV/01/10 11/01/2010 W sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Rady Osiedla. 09/09/2016