Uchwała Zarządu RO w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za I półrocze.

UCHWAŁA NR 1/20

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 30.07.2020 r.

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za I półrocze.

 

 

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Zarząd Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
01/2020
Data uchwały: 
30/07/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Załącznik do uchwały123.31 KB