Uchwała Zarządu RO - opinia w sprawie procedury wydatkowania środków na działania statutowe przez RO.

UCHWAŁA NR 2/20

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 30.07.2020 r.

 

opinia w sprawie procedury wydatkowania środków na działania statutowe przez RO.

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Zarząd Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Pozytywnie opiniuje procedurę wydatkowania środków na działania statutowe przez Radę Osiedla. Zarząd Rady Osiedla nie wnosi uwag do procedury.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
02/2020
Data uchwały: 
30/07/2020
Kadencja: 
2019-2024