SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 MA 20 LAT

 

 

       6 października 2011 r. nasza podstawówka na Zakolu rozpoczęła ROK JUBILEUSZOWY!

        Na uroczystości z okazji dwudziestolecia, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, placówek oświatowych, wojska oraz liczni sympatycy Szkoły, byli również przewodnicząca i wiceprzewodniczacy Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn. Reprezentacja Rady, składając powinszowania na ręce pani dyrektor Marii Waraksy, życzyła pomyślności i sukcesów uczniom, absolwentom, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz czcigodnym emerytom.

      Pani dyrektor uhonorowała przewodniczącą Rady, Marię Myśliwiec, statuetką „Przyjaciel Szkoły” wyrażając tym gestem uznanie dla dotychczasowej współpracy z naszą Radą. Uroczystość uświetniły pomysłowe i bardzo wesołe występy artystyczne uczniów, a także koncert orkiestry wojskowej i urodzinowy poczęstunek.

       Wiwat SP 68!!!

       Niech wspólne działania służą uczniom i pedagogom oraz wszystkim mieszkańcom Osiedla Arkońskie-Niemierzyn.