Sprawy bieżące

Nr aktu: 
III/03/2017
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 13 Marzec, 2017

Protokół  Nr III/03/2017

 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 13.03.2017 r.

W posiedzeniu udział wzięło 10  członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn oraz zaproszeni goście wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

Porządek zebrania:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla 13.02.2017 r. – przyjęcie protokołu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn w imprezie „Po sąsiedzku” w dniu 27.05.2017, w godz. 11:00 do 17:00.
  5. Podjęcie uchwały
  6. Ustalenie terminów obchodów osiedla.
  7. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Przewodnicząca powitała przybyłego na zebranie Komendanta Komisariatu Szczecin Nad Odrą Pana Adama Grifka, który w skrócie przedstawił działania Policji.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 13.02.2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

           Przewodnicząca poinformowała, że zarząd proponuje udział  RO A-N w imprezie „Po sąsiedzku” .  Wydarzenie obędzie się 27.05.2017 (sobota) w godzinach (11:00-17:00), miejsce Aleja Kwiatowa. Impreza ma na celu promocję działań szczecińskich Rad Osiedli, pokazanie ich roli w mieście, cele i formy działania. Dostępna będzie  dla wszystkich zwiedzających, szczecinian i turystów.

23 marca o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie w tej sprawie z Radami, które chcą wziąć udział.

Przewodnicząca proponuje zaprosić do współpracy ZUT i Gimnazjum Nr 34.

O godzinie 19:10 na zebranie dołączyła Pani Magdalena Zubkiewicz.

Podjęto uchwałę Nr 73/17 w sprawie zgłoszenia chęci wzięcia udziału w imprezie „Po sąsiedzku”, planowanej na 27.05.2017 r. (sobota) w godzinach (11:00-17:00), miejsce Aleja Kwiatowa.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5

22 marca 2017 r. odbędzie się Turniej IV ogni, którego Rada Osiedla jest współorganizatorem. 

Podjęto uchwałę Nr 74/17 w sprawie przeznaczenia kwoty 500,00 zł na zakup koszulek okolicznościowych na Turniej IV ogni, współorganizowany z Gimnazjum Nr 34 dnia 22.03.2017 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

            Przewodnicząca proponuje rozpoczęcie obchodów osiedla, dzieląc je na mniejsze odcinki. Pierwszy obchód rozpocznie się w Parku im. F. Chopina, przez Wojciechowskiego (remont schodów), Podleśną i Rajską (utwardzone przejście), wybieg dla psów i zakończenie przy Ekoporcie na ul. Harcerzy.

Termin obchodu ustalono na 27 marca. Spotkanie o godz. 17:00 w siedzibie rady Osiedla.

Ad.7.

            Przewodnicząca umówiła przebieg remontu schodów przy ul. Wojciechowskiego, którego remont w ciągu miesiąca ma być ukończony.

Komisja Inicjatyw Społecznych w ramach „Małych dotacji” przeznaczyła 6,5 tys. zł dla Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na realizację projektu „kino pod chmurką”. Dodatkowo przeznaczono z rezerwy 9,5 tys. zł na 4 rady: Majowe, Niebuszewo, Gumieńce i Arkońskie – Niemierzyn.

Aby zrealizować projekt "Filmowy Szczecin pod Chmurką" Rada Osiedla ze swoich środków będzie musiała zapłacić ok. 1 200,00 zł.

Jest możliwość, że już w kwietniu zostaną zamontowane kosze do koszykówki na boisku  przy ul. Zakole.

Pan Rafał Rembielak zgłasza dziury w jezdni:

- Wiosny Ludów płytówka skręt w Chopina,

- Tatrzańska przy Ks. Borysa.

Ad.8.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska