Sprawozdanie z działalnosci za okres kadencji 2003-2007.

Data sprawozdania: 
poniedziałek, 1 Styczeń, 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

ZA OKRES KADENCJI 2003 - 2007.

 

13 kwietnia 2003 r. mieszkańcy osiedla Arkońskie - Niemierzyn obdarzyli nas zaufaniem biorąc udział w wyborach do Rady Osiedla i oddając na nas swój głos. Dziś u schyłku kadencji przedstawiamy Państwu sprawozdanie z naszej działalności - ocena czy danego nam zaufania nie zawiedliśmy należy do Państwa.

Podczas całego okresu kadencji Rada Osiedla działała w pełnym 15 osobowym składzie:

Zarząd:

    przewodnicząca Maria Myśliwiec

    v - ce przewodniczący Michał Gołębiowski

    skarbnik Antonina Kaczmarska

    sekretarz Dorota Raczycka

    członkowie zarządu: Henryk Nowak i Bogusław Zarzycki

oraz członkowie:

Ewa Stanecka, Zdzisław Menhard, Bożena Podrzycka, Rafał Rembielak, Wiktor Magdziński, Aleksandra Kompowska, Teresa Kawecka – Baumgart, Jerzy Borowski i Lech Wilanowski.

Obsługę administracyjną Rady prowadziły Krystyna Rakowska i do chwili obecnej  Jolanta Paszkowska. Obsługą strony internetowej zajmuje się Konrad Rudawski.

Posiedzenia Rady Osiedla odbywały się w każdy drugi poniedziałek miesiąca, posiedzenia zarządu w pierwszy poniedziałek oraz dodatkowo, w razie potrzeby pod koniec miesiąca.

W każdy poniedziałek w godz. 17,00 – 19,00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Judyma 1dyżurowali członkowie Rady oraz czynne było biuro Rady.

Podczas naszej kadencji staraliśmy się realizować podstawowe zadania samorządu osiedlowego – czyli reprezentować interesy mieszkańców osiedla wobec organów miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie osiedla.

Dzięki  bardzo    dobrej  współpracy   z  Urzędem  Miasta  Szczecin, Zakładem    Usług    Komunalnych    i  Zarządem  Dróg    i    Transportu    Miejskiego   na    naszym   osiedlu    zostały    zrealizowane      następujące   

 

 INWESTYCJE:

Ul. Judyma - wyremontowano mostek, położono nową nawierzchnię;

Siedziba Rady Osiedla – wymieniono drzwi, wymalowano pomieszczenia, zamontowano tablice informacyjne;

Park im. F. Chopina – oświetlenie, remont boiska, siłownia, plac zabaw dla dzieci, wycinka chorych drzew, nasadzenie nowych – odtworzono aleję kasztanową;

ul. Wiosny Ludów – uzupełniono oświetlenie przy parku Chopina;

Skrzyżowanie ul. Zdrojowej i ul. Wiosny Ludów – lustro, oznakowanie poziome i pionowe, chodnik;

Ul. Zdrojowa – chodnik przy nr 21, próg zwalniający, stół do ping ponga, domek z huśtawką;

Ul. Świerkowa – przejście przy szkole pomiędzy ul. Wojciechowskiego i ul. Podleśną;

Ul. Chopina – przejście dla pieszych przy ul. Podleśnej do przystanku autobusowego;

Ul. Chopina – pętla autobusowa – przejście dla pieszych przez ul. Wiśniowy Sad;

Ul. Arkońska – chodnik od ul. Serbskiej do siedziby NFZ;

Ul. Serbska – oświetlenie;

Ul. Wojciechowskiego – chodnik do ul. Milewskiego;

Nowe wiaty przystankowe na ul. Chopina;

Ul. Ks. Borysa – przełożenie nawierzchni;

Ul. Chopina – chodnik od stacji benzynowej do ul. Sportowej;

Lustro przy sklepie Intermarche;

Usunięto krzewy zasłaniające przejście dla pieszych na ul. Chopina przy ul. Broniewskiego, zamontowano lustro;

Ul. Tatrzańska – wyrównano nawierzchnię, remont chodnika przed sklepem „Berti”, podjazd dla niepełnosprawnych, parking;

Osiedle Tatrzańskie – zlikwidowano spalarnię odpadów medycznych na terenie SP WSZ;

Ul. Arkońska – przejście dla pieszych przy pętli tramwajowej;

Ul. Arkońska – oświetlenie odcinka od pętli tramwajowej do stadionu;

Parking przy ul. Arkońskiej (NFZ);

Ul. Harcerzy – nowa nawierzchnia;

Ul. Wiosny Ludów – wyrównanie nawierzchni, dojazd do garaży;

Boiska przy ul. Zakole – podwyższono ogrodzenie boiska do piłki nożnej;

Ul. Arkońska – zainstalowano barierki pod wiaduktem; ułożono chodnik;

Oświetlono przejście – schody – przy ul. Wojciechowskiego, utwardzono podjazd do posesji wzdłuż schodów.

 KULTURA, WYPOCZYNEK, SPORT

Począwszy od jesieni 2003 roku co roku była prowadzona akcja ratowania kasztanowców. W walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem brały udział dzieci ze szkół  naszego osiedla, Pogotowia Opiekuńczego oraz dorośli.

W latach 2003 – 2005 nasze drużyny osiedlowe piłki nożnej brały udział w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta.

Zimą boisko w parku im. F. Chopina dzięki Straży Pożarnej zamieniano w lodowisko, przeprowadzono zbiórkę łyżew oraz konkurs „Na najpiękniejszego bałwana osiedla”.

1 czerwca 2004 r. „Dzień Dziecka na Sportowo” – zorganizowano imprezę sportową na stadionie KS Arkonia wspólnie z sąsiednimi RO – udział wzięło 4 000 dzieci.

Październik 2004 r. – „Archipelag Szczeciński” – z RO Osów i szkołami z terenu osiedla przygotowaliśmy w parku im. F. Chopina osiedlową część imprezy, oraz pokaz na Zamku Książąt Pomorskich.

Sprzątanie Lasku Arkońskiego – tradycyjnie wiosną każdego roku wspólnie z Radami Osiedla sąsiadującymi z terenem Lasu Arkońskiego organizowano akcję sprzątania zakończoną mini festynem dla uczestników przy leśniczówce na ul. Miodowej.

„Wagary z Quistorpem” – byliśmy współorganizatorem imprezy zorganizowanej przez młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego w ramach akcji „Młodzież ratuje zabytki”.

Maj 2005 r. „Festyn – Majówka” – impreza w Parku im. F. Chopina organizowana wspólnie z OK. „SANIGA”.

„Wszystkie dzieci chcą wakacji” – zbiórka pieniędzy na letni wypoczynek dzieci w mieście. Z półkolonii w  OK. SANIGA skorzystało 25 dzieci z osiedla Arkońskie – Niemierzyn i Osów.

Lato 2005r. współpraca z Klubem Sportowym  „WULKAN” – w każdy czwartek organizowano mecze piłki nożnej w parku im. F. Chopina, wspólnie zorganizowano „Miejski Dzień bez Samochodu”.

Lato 2005r. – mecz piłki siatkowej pomiędzy reprezentacją Urzędu Miasta Szczecin i reprezentacją osiedla A – N.

22 września 2005r.  „Miejski Dzień bez Samochodu” – jako jedyna RO na lewobrzeżu wzięliśmy udział w obchodach, organizując okolicznościowy przejazd tramwajem po terenie miasta oraz festyn sportowy w parku im. F. Chopina.

Wiosenne porządki – kwiecień 2006r. – sprzątanie parku im. F. Chopina, ognisko, kiełbaski.

Wycieczka z przewodnikiem po terenie byłego zespołu opiekuńczego na Niemierzynie. Wspólnie z „Miłośnikami Starego Szczecina” mieszkańcy poznali historię najbliższej okolicy.

„Cały Szczecin w kwiatach” – udział mieszkanki naszego osiedla, pani Krystyny Pastusiak został nagrodzony przez RO.

„Cała Polska czyta dzieciom” – udział przewodniczącej RO w akcji – Przedszkole nr  50.

15 lecie istnienia SP nr 68 – na ręce pani dyrektor złożono podziękowanie za zaangażowanie szkoły w życie osiedla.

Wybory 2006 r. – RO zaproponowała wszystkim kandydatom na prezydenta miasta spotkania z mieszkańcami w parku im. F. Chopina.

„Czy istnieje Święty Mikołaj” -  zorganizowano spotkania z Mikołajem -  w 2005 r. w Akademickim Ośrodku Jeździeckim na Osowie – w 2006r. w parku im. F. Chopina.

„Świąteczny Turniej Drużyn Osiedlowych w Siatkówce” – osiedle A – N reprezentowała młodzież z Pogotowia Opiekuńczego.

 PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 

1.      Przeglądy osiedla

            - członków Rady Osiedla z Policją, Strażą Miejską oraz Radnych RM

            - członków zarządu Rady Osiedla ze Strażą Miejską w celu ustalenia miejsc   do pilnego uprzątnięcia

            - z Policją Ruchu Drogowego – dotyczące zmian w organizacji ruchu na osiedlu.

2.      Dyżury dzielnicowych na osiedlu.

3.      Spotkania z Policją i Strażą Miejską w siedzibie RO.

4.      Spotkania w komisariatach wspólnie z przewodniczącymi innych RO.

5.      Udział Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej w imprezach organizowanych przez RO dla mieszkańców.

6.      „Brygady sprzątające” – współpraca z ZDiTM -  interwencyjne sprzątanie osiedla.

 

NIE TYLKO SUKCESY

 

 ul. Arkońska – tragiczny stan jezdni i torowiska, brak miejsc parkingowych;

  brak oświetlenia  ul. Chopina – dojazd do ul. Bartniczej;

  brak oświetlenia na „Wybiegu dla psów” przy ul. Arkońskiej;

  brak parkingów przy chodniku na ul. Chopina;

  brak nakładki asfaltowej na ul. Wiosny Ludów;

  brak chodnika – dojście do SP 36 i Gimnazjum 34 na ul. Bartniczej – SM Wspólny Dom;

  nie mieliśmy wpływu na postawienie kiosku spożywczego przy ścieżce rowerowej na ul. Wiosny Ludów oraz kontenera o niewiadomym przeznaczeniu na ul. Arkońskiej;

 Poprawienie wjazdu na miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przed SP WSZ.

 

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ RO A-N

 

W roku bieżącym do budżetu miasta oraz do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

 

Do budżetu Miasta na 2006 r.

 

  Dalsza modernizacja parku im. F. Chopina – nasadzenia drzew, barierki przy mostku.

  Chodnik przy ul. Arkońskiej  od NFZ do ul. Harcerzy.

  Przełożenie kostki brukowej na ul. Sportowej.

  Chodnik na ul. Tatrzańskiej.

 Miejsca parkingowe na ul. Chopina przy nowym chodniku.

  Nowa nawierzchnia na ul. Wiosny Ludów – dojazd do garaży.

  Oświetlenie ul. Wzgórze Arkońskie przy posesjach od 2  do 4.

  Oświetlenie wybiegu dla psów przy ul. Arkońskiej.

 Do Wieloletniego Programy Inwestycyjnego.

    Modernizacja ul. Arkońskiej wraz z przyległymi ulicami, Niemierzyńskiej, Międzyparkowej.

    Modernizacja ul. Wiosny Ludów pomiędzy ul. Chopina i Zdrojową.

   Modernizacja ulic: Zakopiańskiej, Sportowej i Łabędziej.

   Modernizacja nawierzchni ulic Grzybowej i Wojciechowskiego.

    Modernizacja nawierzchni ul. Chopina.

    Remont elewacji kamienic przy ul. Arkońskiej 37, 38, 47 i 48.

   Budowa basenu – pływalni przy Szkole Podstawowej nr 68.

    Modernizacja boisk sportowych przy szkole przy ul. Wojciechowskiego.

    Likwidacja napowietrznych linii energetycznych WN w rejonie zabudowy mieszkaniowej.

                            Przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn
Maria Jolanta Myśliwiec