Sprawozdanie z działalności za 2015 rok.

Data sprawozdania: 
niedziela, 31 Styczeń, 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCU

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN ZA ROK 2015

 

Rada Osiedla obecnej kadencji rozpoczęła działalność po wyborach 08 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z obowiązującym Statutem Miasta skład Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn liczy 15 osób.

W 2015 roku Rada Osiedla odbyła 7 zebrań, na których podjęto 35 uchwał.

Zarząd Rady odbył 6 zebrań, uchwalono 1 uchwałę.

W 2015 roku członkowie Rady Osiedla pracowali społecznie na rzecz mieszkańców osiedla. Współpracowali m.in. z Zarządem Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami działającymi na terenie osiedla: Szkołą Podstawową Nr 68, Gimnazjum Nr 34, Przedszkolem Nr 50, Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,  ZUT-em, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, DPS-em, Placówką Opiekuńczo Wychowawczą.

Już tradycyjnie w każdy poniedziałek w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Judyma 1 – członkowie rady osiedla, Strażnicy Miejscy oraz dzielnicowi oczekiwali na mieszkańców, którzy zgłaszali nurtujące ich problemy i sprawy. Wszystkie przyjęte zgłoszenia były niezwłocznie przekazywane kompetentnym Wydziałom Urzędu Miasta lub służbom porządkowym.

W 2015 roku organizowano obchody osiedla, w których poza członkami Rady brali udział przedstawiciele władz Miasta, policjanci,  strażnicy miejscy w trosce o porządek i bezpieczeństwo na osiedlu. 

Członkowie Rady Osiedla przy współpracy z mieszkańcami kontynuowali starania i prace związane nie tylko z czystością i bezpieczeństwem na terenie osiedla ale również przyczynili się do upiększenia terenów zielonych.

W dniu 22 sierpnia 2015 roku w Parku im. F. Chopina zorganizowano turniej tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla.

Jesienią 2015 roku członkowie Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn kontynuowali nasadzenia krokusów na osiedlu. Dzięki nagłośnieniu i poparciu mediów szczecińskich [„Kurier Szczeciński”] „Krokusowa rewolucja” jest i mamy nadzieję będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Tradycją już się stały organizowane przez Radę Osiedla Arkońskie – Niemierzyn spotkania z Mikołajem w Parku im. F. Chopina. Podczas gier i zabaw z Mikołajem wszystkie uczestniczące dzieci otrzymały upominki, słodkie gofry oraz piekły  kiełbaski przy ognisku.

Zarząd i Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, porządku i uatrakcyjnienia życia mieszkańców naszego osiedla.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności i pracy Rady Osiedla na bieżąco aktualizowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.