Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2009 r.

Data sprawozdania: 
czwartek, 1 Styczeń, 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCU

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN ZA ROK 2009

 

Rada Osiedla obecnej kadencji rozpoczęła działalność w 2007 roku a zakończy wiosną 2011 roku.

Obecny skład Rady Osiedla:

1.     Myśliwiec Maria Jolanta - przewodnicząca

2.     Zarzycki Bogusław – V-ce przewodniczący

3.     Anna Liersz – skarbnik

4.     Raczycka Dorota – członek zarządu

5.     Lechosław Bartosiak

6.     Frankiewicz Elżbieta

7.     Kawecka-Baumgart Teresa

8.     Kompowska Aleksandra

9.     Włodzimierz Krych

10.                       Myśliwiec Róża

11.                       Myśliwiec Tomasz

12.                       Rembielak Rafał

13.                       Sacharczuk Damian

14.                       Waraksa Maria

 

Komisja Rewizyjna:

1.     Maria Waraksa – przewodnicząca

2.     Teresa Kawecka – Baumgart – członek

3.     Róża Myśliwiec – członek

 

W 2009 roku Rada Osiedla odbyła 12 zebrań, na których podjęto 30 uchwał.

Zarząd Rady odbył 12 zebrań, uchwalono 8 uchwał.

 

DZIAŁALNOŚĆ RADY OSIEDLA W 2009 ROKU

        

W 2009 roku, tak jak w latach poprzednich głównym celem Rady Osiedla była poprawa bezpieczeństwa na naszym terenie, czyli społeczna praca

na rzecz mieszkańców osiedla, tj. współpraca z zarządem Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz wszystkimi instytucjami działającymi

na terenie Osiedla Arkońskie – Niemierzyn.

         W każdy poniedziałek w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Judyma 1 członkowie rady osiedla , Strażnicy Miejscy oraz 1 raz w miesiącu

Dzielnicowi oczekiwali na mieszkańców zgłaszających problemy ich nurtujące, które niezwłocznie przekazywano kompetentnym Wydziałom Urzędu

Miasta lub służbom porządkowym.

 

 

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW

 

FERIE ZIMOWE 2009

 

Tradycyjnie jak co roku Rada Osiedla starała się uatrakcyjnić dzieciom zimową przerwę w nauce, przygotowując lodowisko z pomocą Straży Pożarnej

na boisku w Parku im. F. Chopina. W dniu 23 stycznia 2009 wspólnie z Ośrodkiem Kultury "SANIGA" zorganizowano spotkanie przy ognisku. Pomimo

minusowej temperatury atmosfera była gorąca, zarówno przy ognisku w trakcie pieczenia kiełbasek jak i w czasie rywalizacji w konkursach przygotowanych

przez organizatorów.

 

FESTYN „POWITANIE WAKACJI”

 

W pierwszym dniu wakacji 20.06.2009 r. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn zaprosiła mieszkańców do parku im. F. Chopina. Festyn rozpoczął się

o godz. 10,00 i trwał do godziny 24,00. W czasie imprezy mieszkańcy, którzy skorzystali z naszego zaproszenia mogli podziwiać występy zespołów

dziecięcych z OK SANIGA, Szkoły Podstawowej Nr 68 i Gimnazjum Nr 34. Od godz. 10,00 do 17,00 bez przerwy dzieci brały udział w konkursach, bawiły

się bezpłatnie na trampolinie i dużym, dmuchanym zamku. Apteka „ARKONKA” zadbała o dorosłych – wykonując pomiary wagi, ciśnienia, poziomu cukru

oraz udzielając porad profilaktycznych. Policjanci z komendy Wojewódzkiej prowadzili konkursy o tematyce bezpieczeństwa i prezentowali swój

najnowszy sprzęt. Jak zwykle dużym powodzeniem cieszył się samochód Straży Pożarnej. W godzinach wieczornych na scenie podziwiano występ

kabaretu z Teatru Polskiego i dorosłych solistów, prowadzono konkursy rodzinne, w których główną nagrodą była kuchenka mikrofalowa ufundowana

przez WARYŃSKI FAMABUD Sp. z o.o., oraz statuetka Rady Osiedla. Festyn zakończył się „dyskoteką pod gwiazdami”.

Za rzeczową pomoc w zorganizowaniu festynu dziękujemy:

- Radzie Miasta Szczecin,

- Wydziałowi Oświaty Urzędu Miejskiego

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”

- WARŃSKI FAMABUD Sp. z o.o.

- Firmie Ochrony Osób i Mienia „FORT”

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Uniwersytet”,

- właścicielowi sklepu „Żabka” z ul. Wiosny Ludów,

- INTERMARCHE ul. Chopina

 

 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W dniu 20.08.2009r.na boisku w parku im.F.Chopina Rada Osiedla zorganizowała turniej piłki nożnej "O Tytuł Mistrza Osiedla Lata 2009" Uczestnikami

turnieju byli chłopcy z trzech drużyn, których nazwy "ŁUCZNICZA", "ARKOŃSKA" i "ZAKOLE" były nazwami ulic naszego osiedla. Tytuł mistrza tego lata

wywalczyła drużyna "ARKOŃSKA". Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

oraz sponsora :sklep WSZYSTKO DO PIŁKI NOŻNEJ MN Sport Miłosz Najda ul. Piłsudskiego 19 Szczecin.

RATUJEMY KASZTANOWCE

 

         Od 6 lat Rada osiedla Arkońskie – Niemierzyn mobilizuje mieszkańców do udziału w walce ze szkodnikiem niszczącym kasztanowce.

         W 2009 roku w akcji ratowania kasztanowców przed inwazja szkodnika wzięli udział wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 68. Grabili liście

spod okazałych kasztanowców przy ul. Judyma oraz na terenie Szpitala przy ul. Arkońskiej.

 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO WALIKI O REMONT ARKOŃSKIEJ

 

Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn podjęła uchwałę o ponownym wystąpieniu do władz (tym razem też wojewódzkich), o pilny remont

ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej. Od 18.05.2009r. zbieraliśmy podpisy osób popierających nasze wnioski. Listy, na których można było  wpisywać

swoje poparcie znajdowały się w holu przyjęć interesantów Narodowego Funduszu Zdrowia, na Izbach Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego, w kioskach

na naszym osiedlu oraz w siedzibie Rady Osiedla. Działania nasze miały na celu udowodnienie, że ARKOŃSKA to nie tylko jedna z naszych osiedlowych

ulic, ale ulica, której nie sposób ominąć, ulica służąca mieszkańcom całego województwa, a niejednokrotnie województw ościennych. Nie można

pozwolić, aby nadal stwarzała duże niebezpieczeństwo dla jej użytkowników, którzy są zmuszeni z niej korzystać jadąc do swoich miejsc zamieszkania, pracy

a przede wszystkim przyjeżdżają po zdrowie z narażeniem utraty mienia (samochody) a nawet życia. Wnioski o remont ul. Arkońskiej poparte ok. 4000

podpisów złożyliśmy do Prezydenta Miasta Szczecin, Wojewody i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

ORLIK 2012

 

16.10.2009 r. starania Rady Osiedla zostały uwieńczone sukcesem i przy ul. Wojciechowskiego oddano do użytku jeden z pierwszych w mieście kompleks

boisk sportowych w ramach programu „ORLIK 2012”.

 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W KWARTALE ULIC: ARKOŃSKA, WOJCIECHOWSKIEGO, WIOSNY LUDÓW

 

         W związku z proponowanymi zmianami organizacji ruchu na części osiedla w dniu 15.12.2009 r. w siedzibie Gimnazjum Nr 34 przy ul. Wojciechowskiego

zorganizowano spotkanie z mieszkańcami ulic, których te zmiany mają dotyczyć. W czasie spotkania pracownik WGKiOŚ oraz policjant z Wydziału Ruchu

Drogowego Komendy Miejskiej Policji starali się wytłumaczyć zebranym, że proponowane zmiany maja na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa

zarówno mieszkańców zamieszkujących dane ulice, jak i pozostałych użytkowników, nie tylko zmotoryzowanych, ale i pieszych.

 

MIKOŁAJ 2009

 

W tym roku Mikołaj zawitał na nasze osiedle już 05.12.2009r. Od godz. 1100 - 1500 w parku im. F. Chopina wszystkie dzieci z naszego osiedla miały okazję

przekonać się, że Mikołaj istnieje i pamięta o nich. Podczas kilkugodzinnej imprezy zorganizowanej przez Radę Osiedla Arkońskie - Niemierzyn, nie tylko

najmłodsi bawili się z Mikołajem i jego towarzyszami. Pod nadzorem dorosłych dzieci  piekły kiełbaski na ognisku. Na zakończenie najmłodsi  otrzymali

słodycze i drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którymi tym razem byli:

·        SM "Wspólny Dom",

·        MEDINA ul. Arkońska 38a

·        "Artplastica" Sp. z o.o. Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej’

·        oraz mieszkańcy osiedla, którzy dokonali wpłat na nasze konto.

 

GAZETKA OSIEDLOWA

 

         W 2009 roku dzięki sponsorom Apteka „ARKONKA” z ul. Arkońskiej, i Szkoła Języków Obcych mgr Jolanty Uścinowicz wydaliśmy dwukrotnie gazetkę

osiedlową, w której mogliśmy przekazać mieszkańcom najważniejsze informacje dotyczące osiedla/

 

 

 

PARKINGI NA UL. BRONIEWSKIEGO

 

         Po wielu latach starań i poprzednich informacji osób „kompetentnych”, że jest to niemożliwe w 2009 roku na 1/2 ul. Broniewskiego wygospodarowano

miejsca parkingowe i położono nową nawierzchnię. Z powodu braku środków w ubiegłym roku obiecano nam dokończenie pozostałej części w roku bieżącym.

 

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 

         Policjanci z Komisariatów Nad Odrą i Pogodno oraz Strażnicy Miejscy byli w stałym kontakcie z Radą Osiedla, brali udział w comiesięcznych zebraniach

Rady, pełnili dyżury w siedzibie Rady Osiedla, brali udział w e wspólnych „przeglądach osiedla” oraz byli obecni na wszystkich organizowanych dla mieszkańców

imprezach, biorąc w nich czynny udział, organizując konkursy dla dzieci i pokazy.

         Straż Pożarna nie tylko uatrakcyjniała swą obecnością festyny, ale dzięki jej pomocy nie tylko najmłodsi mogli korzystać z naturalnego, bezpłatnego lodowiska

w parku im. F. Chopina.

 

         W 2009 r. po raz kolejny Radzie Osiedla Arkońskie – Niemierzyn przydzielono dwóch pracowników z ZDiTM do utrzymania czystości. Niestety osoby, które miały

zajmować się czystością osiedla były kierowane przez ZDiTM do innych części Miasta, a w okresie zimowym, kiedy byli najbardziej potrzebni na osiedlu byli tylko kila

dni, co uniemożliwiło nam jak w roku poprzednim zadbanie o czystość a wielokrotnie stwarzało niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla pieszych mieszkańców.

 

NIE UDAŁO NAM SIĘ ZAŁATWIĆ!!!

 

- Oświetlenia i remontu nawierzchni części ul. Wiosny Ludów do ul. Wzgórze Arkońskie;

- Remontu nawierzchni ul. Grzybowej;

- Wybudowania parkingów na ul. Chopina od ul. Sportowej do stacji benzynowej;

- Budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chopina z ul. Wiosny Ludów;

- Oczyszczenia i remontu strumyka Warszewiec;

- Budowy miejsc parkingowych w rejonie SP WSZ.

 

PLAN PRACY RADY OSIEDLA NA 2010

 

1.     Organizacja lodowiska dla dzieci na ferie zimowe w parku
im. F. Chopina.

2.     Wiosenne porządki przy udziale dzieci i młodzieży szkolnej.

3.     Festyn w dniu 19.06.2010 r.

4.     Udział w organizacji Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta.

5.     Turnieje letnie (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy).

6.     Przeglądy osiedla ze służbami porządkowymi.

7.     Akcja ratujemy kasztanowce.

8.     Impreza Mikołajkowa dla dzieci.

9.     Zebrania tematyczne z mieszkańcami.

 

Po raz kolejny serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, porządku i uatrakcyjnienia życia mieszkańców naszego osiedla.

 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn                                                                      
Maria Jolanta Myśliwiec