Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn za 2018 rok

Data sprawozdania: 
poniedziałek, 11 Marzec, 2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCU

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN ZA ROK 2018

 

W 2018 roku Zarząd Rady odbył 12 zebrań i podjął 1 uchwałę, natomiast Rada Osiedla spotkała się na 11 zebraniach, na których podjęła 31 uchwał.

W 2018 roku członkowie Rady Osiedla pracowali społecznie na rzecz osiedla i jego mieszkańców. Tradycyjnie współpracowaliśmy z Zarządem Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami działającymi na terenie osiedla: Szkołą Podstawową Nr 68, Gimnazjum Nr 34, Przedszkolem Nr 50, ZUT-em, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, DPS-em, Placówką Opiekuńczo Wychowawczą.

W każdy poniedziałek w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Judyma 1 – członkowie rady osiedla, dzielnicowi oraz strażnicy miejscy oczekiwali mieszkańców, którzy zgłaszali nurtujące ich problemy i sprawy. Wszystkie przyjęte zgłoszenia były niezwłocznie przekazywane kompetentnym Wydziałom Urzędu Miasta lub służbom porządkowym.

W 2018 roku jak poprzednimi laty Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn organizowała obchody osiedla, w których poza członkami Rady czynny udział brali przedstawiciele władz Miasta, policjanci,  strażnicy miejscy oraz mieszkańcy osiedla w trosce o porządek i bezpieczeństwo na osiedlu. 

Przy współpracy mieszkańców członkowie Rady kontynuowali starania i prace związane nie tylko z czystością i bezpieczeństwem na terenie osiedla ale również przyczynili się do bieżących napraw i poprawy estetyki. Dzięki środkom przyznanym z  Budżetu Miasta na dofinansowanie inwestycji Rad Osiedli  na trenie Osiedla  Arkońskie-Niemierzyn została oświetlona i doposażona ”siłownia pod chmurką” przy ul. Zakole, zakupiono i ustawiono 2 ławki przy ul. Wiosny Ludów, zakupiono i zamontowano urządzenia SKY SURFER w Parku Chopina.

Latem zorganizowaliśmy dla mieszkańców osiedla seans „filmowy Szczecin pod chmurką”, który ponownie spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców oraz festyn „Lato 2018”.

Członkowie Rady uczestniczyli w szkoleniach i konsultacjach społecznych organizowanych w Urzędzie Miasta.

01 grudnia 2018 roku Radni Osiedla Arkońskie – Niemierzyn zorganizowali po raz 13 dla najmłodszych spotkanie z Mikołajem w Parku im. F. Chopina. Podczas gier i zabaw z Mikołajem wszystkie uczestniczące dzieci otrzymały upominki oraz piekły  kiełbaski przy ognisku.

Zarząd i Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, porządku i uatrakcyjnienia życia mieszkańców naszego osiedla.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności i pracy Rady Osiedla na bieżąco aktualizowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

 

 

           SEKRETARZ

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                                                                                              Izabela Kowańdy

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2018.pdf216.57 KB