Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn za 2017 rok