Sprawozdanie finasowe Rady Osiedla za rok 2014

Data sprawozdania: 
poniedziałek, 12 Styczeń, 2015

SPRAWOZDANIE   FINANSOWE

RADY   OSIEDLA   ARKOŃSKIE   NIEMIERZYN  ZA   ROK   2014

                                                                                                       

W  roku  2014  Radzie  Osiedla  Arkońskie - Niemierzyn  przyznano  na  zadania  statutowe  kwotę   24 793,00  zł.

 

Poza  ww.  kwotą  Komisja  Inicjatyw  Społecznych  przyznała  7 000,- zł  na  integrację  mieszkańców,  z  czego  6 000,-  zł  przeznaczono  na  organizację  festynu  osiedlowego  „Bezpieczne  lato”  w  dniu  14.06.2014  w  parku  im.  F. Chopina  oraz 1 000,-  zł  na  posadzenie  krokusów  w  pasie  zieleni  miedzy  jezdniami  Obwodnicy  Śródmiejskiej               w  ramach  akcji  „Krokusowa  rewolucja”.   

 

Na  konto  Rady  Osiedla  wpłynęły  darowizny  na  kwotę  4 400,- zł ,  z  których  2 400,- zł  przeznaczono  na  organizacje  festynu  osiedlowego  a  2 000,-  zł  -  zgodnie  z  życzeniem  darczyńców  -  na  imprezę  Mikołajkową. 

 

ZBiLK   przekazał  Radzie  Osiedla  nadpłatę  w  wysokości  139,-  zł.  Kwotę  tę  doliczono  do  kwoty  przyznanej  na  zadania  statutowe  (24 793,-  +  139,-  = 24 932,-). 

 

Rada  Osiedla  Arkońskie  - Niemierzyn  miała  w  roku  2014  do  dyspozycji  ogółem  kwotę  36 332,-  zł.

 

Z  kwoty  przyznanej  na  zadania  statutowe  24 793,00  zł  +  139,00  zł (ZBiLK)  t.j.

                                                                                                                                   

                                                                                                                   24 932,00  zł 

wydano

 

umowy – zlecenia………….……………………………………………….6 320,00    

diety……………………………………………………………………….. 3 370,44

czynsz………………………………………………………………………3 944,82

energia elektryczna..……………………………………………………….......88,88

internet…… ………………………………………………………………….622,01

telefon………….……………………………………………………………..530,16

zakupy  na  potrzeby  Rady  Osiedla  (art.  biurowe,  art.  spożywcze,

środki  czystości,  tonery,  karty  parkingowe,  karty  telefoniczne)………1 969,41

organizacja  imprez  integracyjnych ,  sportowych,  spotkań  i  zebrań

z mieszkańcami….………………………………………………………... 8 067,90

 

                                                                                              ogółem:         24 913,62  

 

                                             Kwota  przyznana:        24 932,00  zl

                                             Wydano:                        24 913,62  zl

 

                                             Zostało:                                18,38  zl

 

 

 

Szczecin,  dnia  12.01.2015