Sprawozdanie Finansowe za rok 2011

Data sprawozdania: 
poniedziałek, 2 Styczeń, 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN ZA ROK  2011

 

 

W 2011 roku Radzie Osiedla Arkońskie – Niemierzyn przyznano na zadania statutowe kwotę 25 830,00 zł.

 Poza ww. kwotą Komisja Inicjatyw Społecznych przyznała dodatkowe środki na:

-  rozbudowę i doposażenie placu zabaw                       18 000,00 zł   

-  imprezy integracyjne                                                      3 750, 00 zł

       ogółem  21 750,00 zł

 

Na konto Rady Osiedla wpłynęły darowizny na kwotę 2 120,00 zł.

Z PZU uzyskano 940,00 zł jako odszkodowanie za zalanie pomieszczenia Rady Osiedla.

 

Z kwoty przyznanej na zadania statutowe                              25 830,00 zł      wydano:

- na potrzeby Rady Osiedla                                                            5 755,15 zł

- diety Przewodniczącej + umowy-zlecenia                              10 690,44 zł

- czynsz, ogrzewanie, telefon, internet                                         8 650,87 zł

                                                                          ogółem         25 396,46 zł

 

    kwota przyznana:                               25 830,00 zł

                                     wydatki:                                                 - 25 396,46 zł

                                                                                  zostało              433,54 zł

 

 

Z kwoty przyznanej przez Komisję Inicjatyw Społecznych      21 750,00 zł     wydano:

– zamek na placu zabaw w parku im. F. Chopina -                   16 558,26 zł

 - ławka na placu zabaw w parku im. F. Chopina -                      1 463,06 zł

-  impreza integracyjna „Mikołaj 2011” –                                    3 728,68 zł

  21 750,00 zł    

 

       zostało             0 ,00 zł

 

 

Na remont siedziby Rady Osiedla wydano 900,00 zł ze środków uzyskanych z PZU  (odszkodowanie0 za zalanie).

 

Z darowizn w łącznej kwocie                                                       2 120,00 zł    wydano:

- na  gazetkę „Nasze Osiedle” w XI.2011                                       500,00 zł

-na organizację imprezy integracyjnej „Mikołaj 2011”              1 620,00 zł

 

   Ogółem          2 120,00 zł

 

      Zostało             0 ,00 zł

 

Szczecin,  dnia  02.01.2012 r.