Sprawozdanie finansowe RO Arkońskie - Niemierzyn za 2018 rok