Spacer nowymi schodami przy ul. Wojciechowskiego

Z inicjatywy Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wyremontowano schody przy ul. Wojciechowskiego. Dzięki remontowi zdecydowanie poprawił się nie tylko komfort i bezpieczeństwo pieszych, ale także walor estetyczny. Schody ułożone zostały z bloków kamiennych, wyremontowane zostały ciągi piesze, zamontowano także nowe poręcze.Wygodniej jest spacerującym z wózkami, ponieważ schody zostały wyposażone w specjalne pochylnie. Oprócz instniejących krzewów wygrodzonych murkami pojawiły się nowe nasadzenia.

przed remontem
po remoncie