Przystąpienia do sporządzenia mpzp. "Arkońskie - Niemierzyn - Wszystkich Świętych"

Na wniosek mieszkańców i Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie - Niemierzyn - Wszystkich Świętych"