Przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy Mikołajkowej

Uchwała Nr IX/12/12

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   03.12.2012 r.

 

Przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy Mikołajkowej

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. przeznacza kwotę 1 000,00 zł z darowizn na organizację imprezy Mikołajkowej w dniu 08.12.2012.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
IX/Z/12/12
Data uchwały: 
03/12/2012
Kadencja: 
2011-2015