Przegląd osiedla Arkońskie Niemierzyn w dniu 23.07.2007 r.

PRZEGLĄD OSIEDLA ARKOŃSKIE – NIEMIERZYN W DNIU 23.07.2007 R.

         Przeglądem objęto zachodnią część osiedla od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.

Uczestnicy:

 •   Przewodnicząca Maria Myśliwiec
 •   Członek zarządu: Dorota Raczycka 

Członkowie rady:

 •    Marian Bielecki
 •    Róża Gralak
 •    Aleksandra Kompowska
 •    Ewa Świętochowska

Rada Miasta:

 •   Katarzyna Marlicz
 •   Jerzy Sieńko

Komisariat Policji Szczecin – Pogodno:

 •   Adam Janowski
 •   Adam Maćkowiak

Redaktor „Moje Miasto”

 •   Magdalena Ratajczak

Uczestnicy przeglądu zapoznali się ze stanem porządku i bezpieczeństwa na w/w części osiedla. W czasie przeglądu uzgodniono następujące wnioski, które poprawiłyby nie tylko wygląd osiedla, ale przede wszystkim wpłynęłyby na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

 1. Park im. F. Chopina – brak ogrodzenia placu zabaw i siłowni, mało urządzeń zabawowych dla dzieci,      powiększenie siłowni o kolejne urządzenia. Stwierdzono brak jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń zabawowych oraz siłowni przez  użytkowników. Rada Osiedla wystąpi do władz miasta o fundusze na ich rozbudowę oraz ogrodzenie.
 2. Ul. Wojciechowskiego – schody – gałęzie drzew i krzewów ograniczają przejście. Rada Osiedla zgłosi problem do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z prośbą o uporządkowanie terenu przez brygady interwencyjne Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
 3.  Brak przejścia dla pieszych na ul. Arkońskiej przy skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską. Rada Osiedla wystąpi po raz kolejny do WGKiOŚ o wymalowanie pasów.
 4. Budynek socjalny przy ul. Arkońskiej 17-18 – po półrocznym użytkowaniu przez mieszkańców nowy budynek – zdewastowany, uszkodzone drzwi, ściany na korytarzach oraz zewnętrzne elementy uszkodzone. Na terenie całej posesji bardzo brudno, brak dbałości przez mieszkańców oraz zarządcę budynku. Brak terenu zabawowego dla małych dzieci. Radni obecni na przeglądzie zobowiązali się do złożenia interpelacji w sprawie braku kontroli zarządcy oraz marnotrawstwa społecznych funduszy do Prezydenta Miasta.
 5. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców okolicznych ulic na zakłócanie spokoju, braku opieki nad dziećmi oraz dewastację terenów rekreacyjnych przez lokatorów budynku socjalnego przy ul. Arkońskiej 17-18 Rada Osiedla wraz z dzielnicowym będzie kontrolowała stan porządku na terenie budynku oraz na terenie wokół posesji. Rada Osiedla zwróci się do zarządcy o wygospodarowanie i urządzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców ww. posesji.
 6. Ul. Wszystkich Świętych – na ww. ulicy prawie codziennie dochodzi do wypadków komunikacyjnych. Powodem, ze jest to tak niebezpieczna ulica naszego osiedla jest z pewnością również ograniczona przez zieleń widoczność na łuku jezdni. Rada Osiedla wystosowała prośbę do WGKiOŚ o pilne wykoszenie traw oraz wycięcie odrostów drzew wzdłuż ul. Wszystkich Świętych.
 7. Ul. Arkońska – pętla tramwajowa – nieczynne dwie latarnie przy końcowym przystanku. Skierowano pismo do WGKiOŚ z prośbą o pilną naprawę oświetlenia.