Przegląd osiedla Arkońskie Niemierzyn w dniu 17.07.2007 r.

Przeglądem objęto wschodnią część osiedla od ul. Chopina do ul. Duńskiej.

Uczestnicy:

 • Przewodnicząca Maria Myśliwiec
 • V-ce Przewodniczący Henryk Nowak 

Członkowie:

 • Marian Bielecki
 • Róża Gralak
 • Aleksandra Kompowska 

Straż Miejska:

 • Paweł Łuszkiewicz
 • Krzysztof Jewsiej

Komisariat Policji Szczecin – Nad Odrą:

 • Maja Niedzielska
 • Grzegorz Kordek

Redaktor „Moje Miasto”

 • Magdalena Ratajczak

Uczestnicy przeglądu zapoznali się ze stanem porządku i bezpieczeństwa na w/w części osiedla.
W czasie przeglądu uzgodniono następujące wnioski, które poprawiłyby nie tylko wygląd osiedla, ale przede wszystkim wpłynęłyby na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

 1. Przejście dla pieszych przy ul. Broniewskiego – z uwagi na to, ze korzystają z niego mieszkańcy połowy osiedla w drodze do kościoła oraz dzieci ze szkół przy ul. Zakole powinno być w szczególny sposób oznakowane (czerwone pasy, dodatkowe oznakowanie) – skierowano pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z prośba o pomalowanie pasów na czerwono oraz dodatkowe oznakowanie.
 2. Wyjście z Parku im. F. Chopina, przy murze byłej prosektury – dzikie przejście przez ul. Chopina – skierowano kolejne pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o zabezpieczenie przejścia.
 3. Ul. Wiosny Ludów – wysoka trawa na poboczach po obu stronach jezdni – problem zostanie przekazany do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, do usunięcia przez brygady interwencyjne.
 4. Skrzyżowanie ul. Wiosny Ludów i Chopina – wysoka trawa oraz odrosty drzew zasłaniają zarówno pieszym jak i kierowcom. Skierowano pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o natychmiastowe wykoszenie trawy i usunięcie innych przeszkód ograniczających widoczność.
 5. Pętla autobusowa ul. Chopina/Wiosny Ludów – wysypiska śmieci, wysoka trawa zanieczyszczone schody. Problem zostanie przekazany do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, do usunięcia przez brygady interwencyjne.
 6. Ul. Wiosny Ludów – przejście do ul. Wieczorkowskiego – brak utwardzenia, pojedyncze, uszkodzone płytki chodnikowe stwarzają duże niebezpieczeństwo dla użytkowników. Pobocze oraz skarpa do wąwozu – bardzo zanieczyszczone. Skierowano pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie ułożenia chodnika oraz uprzątnięcia terenu przez brygady interwencyjne do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
 7. Wysypisko śmieci przy garażach, za pętlą autobusową przy ul. Wiosny Ludów. Po raz kolejny teren zgłoszono do uprzątnięcia przez brygady interwencyjne Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
 8. Brak oświetlenia przy ul. Wzgórze Arkońskie przy posesjach 2 do 4 oraz dojazd do ul. Wiosny Ludów – droga w bardzo złym stanie. Skierowano pismo do Wydziału Inwestycji Miejskich w sprawie oświetlenia oraz poprawy nawierzchni jezdni do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 9. Kompleks handlowy przy ul. Chopina 22:
  a) brak oświetlenia za sklepem meblowym. Skierowano pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” o oświetlenie w/w terenu. 
  b) Parkowanie samochodów na chodnikach na terenie całego kompleksu handlowego. Skierowano pismo do właściciela terenu, Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” o rozwiązanie problemu.
 10. ul. Wszystkich Świętych – opuszczone kioski pawilon po byłym Barze TAXI oraz zaniedbany teren pomiędzy chodnikiem a szkołą stwarzają zagrożenie dla przechodniów oraz stanowią wątpliwą ozdobę terenu. Skierowano pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z prośbą o uporządkowanie terenu.
 11. Ul. Wszystkich Świętych dojazd do garaży – nierówna nawierzchnia, uszkodzona przez zbyt ciężkie pojazdy. Skierowano pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o ustawienie znaków zakazujących wjazd pojazdom powyżej 2,5 t oraz wyrównanie uszkodzonej nawierzchni do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” – właściciela garaży.
 12. Bardzo zły stan drzew na odcinku od ul. Broniewskiego do sklepu Intermarche (suche gałęzie, gałęzie ograniczające widoczność oraz przejście). Skierowano ponowne pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z prośba o pilny przegląd drzew zagrażających zarówno pieszym jak i kierowcom.