Protokół Nr VII/10/2021 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 11.10.2021 r..

Nr aktu: 
VII/10/2021
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 11 Październik, 2021

Protokół  Nr VII/10/2021

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 11.10.2021 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, która na wstępie przywitała obecnego na zebraniu Pana Patryka Jaskulskiego Radnego Rady Miasta Szczecin. Zebranie było prowadzone wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Osiedla – przyjęcie protokołu.
  4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
  5. Podsumowanie 3 edycji „Chrząszcz brzmi w trzcinie a pszczoły na kwiatach w Szczecinie” i Pchlego Targu.
  6. Prace budowlane przy strumieniu Warszewiec (punkt wprowadzony na wniosek Pani Teresy Kaweckiej – Baumgart).
  7. Ustalenie terminów przeglądu osiedla.
  8. Sprawy bieżące
  9. Zakończenie zebrania

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

Protokół  nr V/09/2021  zebrania Rady Osiedla z dnia 06.09.2021 r. – został przyjęty jednogłośnie.

Protokół  nr VI/09/2021  zebrania Rady Osiedla z dnia 13.09.2021 r. – został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

             Na zebraniu obecny był Dzielnicowy Komisariatu Szczecin – Pogodno. Dzielnicowy z Komisariatu Szczecin - Nad Odrą i dzielnicowy Straży Miejskiej nie byli obecni.

Pan Adam Lau zgłasza, że na terenie robót na wysokości ul. Łabędziej i Wszystkich Świętych ktoś strzela do pracowników i maszyn a także okolicznych samochodów.

Pan Dariusz Stopa zgłasza niebezpieczny, zarośnięty krzakami wyjazd z parkingu na ul. Arkońskiej między numerem 9 – 11.

Przewodnicząca zwraca uwagę na zarośnięty teren – przedłużenie ulicy Łabędziej wzdłuż płotu stadionu.

Dzielnicowy proponuje skorzystać z aplikacji Szczecin Alert.

Ad. 5.

            Przewodnicząca podziękowała osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy „Chrząszcz brzmi w trzcinie a pszczoły na kwiatach w Szczecinie” i Pchlego Targu, które były bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców. Przewodnicząca nie jest zadowolona z pomocy radnych. Uważa, że zbyt mało osób bierze udział w organizacji. Duży udział w pomocy miało Stowarzyszenie Bezpartyjni.

            W planie Rada Osiedla ma jeszcze imprezę Mikołajkową. Prawdopodobnie nie zostanie ona zorganizowana ze względu na brak środków finansowych.

 

Ad.6.

            Pani Teresa Kawecka Baumgart zainteresowała się przebiegającym remontem strumienia Warszewiec na odcinku od ul. Chopina do ul. Judyma. Przeznaczono na te prace 1 mln 250 tys. zł.

Pani Teresa Kawecka Baumgart obawia się czy położona na dnie strumienia siatka nie zostanie ukradziona i sprzedana na złom. Trwające prace są prowadzone pod nadzorem ZUK i kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zakończeniu prac na skarpach mają być przeprowadzone nasadzenia zieleni.

Ad.7

            Ze względu na trwające prace remontowe na terenie osiedla zaproponowano aby przeglądy osiedla odbyły się na wiosnę.

Przewodnicząca proponuje aby członkowie Rady po zauważeniu jakiejś usterki zgłaszali to na e-maila Rady.

Ad.8

            Pan Krzysztof Chmielewski zgłasza, że na ul. Arkońskiej miedzy bramą szpitala a ul. Broniewskiego przez ciężkie samochody budowy niszczony jest ciąg pieszo – rowerowy.

            Radny Patryk Jaskulski poinformował, że 8 października na Facebooku, na profilu Osiedla Arkońskie – Niemierzyn pojawił się wpis informujący, że z Osiedla Arkońskie – Niemierzyn zabrano budkę dla „pomarańczki”, do czego przyczynili się radni rady Miasta. Radny Jaskulski wyjaśnił, że na terenie miasta zatrudnionych jest 28 pań, które przeprowadzają przez ulicę dzieci idące do szkoły. Miasto zakupiło tylko 5 wiat chroniących te panie przed deszczem. Radny Jaskulski zainteresował się problemem i dowiedział się, że na Osiedlu Arkońskie – Niemierzyn od dwóch lat stoi taka wiata przez nikogo nie używana a mogłaby dać schronienie osobie potrzebującej. Ponieważ szkoła Podstawowa Nr 68 nie zatrudniała takiej pani, wiata została zabrana w maju b.r. Obecnie miasto dokupiło 5 wiat i na 28 pań jest już 10 wiat. W przyszłym roku maja być postawione kolejne.

Intencją radnego Jaskulskiego nie jest niedbanie o bezpieczeństwo dzieci na Osiedlu Arkońskie – Niemierzyn a racjonalne zarządzanie mieniem Miasta. Radny zobowiązuje się, że jeżeli na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn zostanie zatrudniona „pomarańczka” to dokona wszelkich starań, żeby miała jak najlepsze warunki pracy.

Pani Teresa Kawecka Baumgart zgłasza ceglany mur na ul. Chopina, na wysokości byłego prosektorium. Mur jest bardzo brzydki. Proponuje wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z pytaniem w jaki sposób można go upiększyć.

Pani Teresa Kawecka Baumgart informuje, że na ul. Zakole 10 jest dwupiętrowy, poniemiecki budynek. Obecnie mieszkańcy przeprowadzają duży remont tego budynku. Obok stały dwa piękne drzewa, które zostały pozbawione korony.    Pytanie, czy właściciele posesji dostali zgodę na takie działania. Prośba o zbadanie tematu.

Przewodnicząca nawiązała do posadzonych około 13 lat temu lip wzdłuż boiska szkoły przy ul. Zakole. Obecnie korony tych lip zostały do połowy ścięte. Prawdopodobnie maja tam zostać postawione piłko chwyty a lipy mają być całkowicie ścięte. Rady Adam Lau uważa, że przewodnicząca przejaskrawia sprawę.

Przewodnicząca napisała w tej sprawie interpelację do Prezydenta, z którą zapoznała zebranych.

Ad.9

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

Protokołowała: Jolanta Paszkowska