Protokół Nr V/09/2021 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 06.09.2021 r.

Nr aktu: 
V/09/2021
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 6 Wrzesień, 2021

Protokół  Nr V/09/2021

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 06.09.2021 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 02.08.2021 r. przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5. Podsumowanie drugiego spotkania pt " Chrząszcz brzmi w trzcinie , a pszczoły na kwiatach
  w Szczecinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji kolejnego spotkania z pszczelarzem
  pt, „Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”.
 7. Podjęcie uchwały W sprawie  wznowienia zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 02.08.2021 r. – protokół przyjęty jednogłośnie

Ad. 4.

Pani Anna Ogrodnik zwraca uwagę na bezdomnego który przebywa na zakolu w okolicach Poczty Polskiej i Szkoły Podstawowej nr 68. Stanowi on duży kłopot ponieważ jest bardzo brudny i unosi się od niego fetor. Pani Przewodnicząca mówi, że zgłosi po raz kolejny ten problem dzielnicowemu.

Pan Adam Lau zgłasza, że przy budowie sklepu rowerowego w okolicy przejścia podziemnego jest problem z ogrodzeniem. Jest tam niebezpiecznie ponieważ można swobodnie wejść na teren budowy.

Zgłasza również że SEC nie zabezpiecza chodnika po godzinach pracy na wysokości
ul. Zakopiańskiej i jest bardzo niebezpiecznie. Jest tam bardzo dużo dziur i nierówności.

Pan Adam Lau zgłasza również problem utworzonych zatoczek dla rodziców podwożących dla dzieci do SP68 przy ul. Zakole 1A. Przewodnicząca powiedziała, że po zakończeniu prac i odbiorze robót zostanie tam odpowiednie oznakowanie.  Pan Rafał Rembielak zgłasza problem z parkowaniem na ul. Broniewskiego. W trakcie remontu powinno się dopuścić zatoczki do ruchu aby ruch był w miarę płynny. W tej chwili korkuje się jak jadą dwa samochody naprzeciw siebie.

Pan Rafał Rembielak zgłasza również problem z hulajnogami, że są porzucane w byle jakiś sposób
i stawiają niebezpieczeństwo na drodze.

Ad. 5

Pani Przewodnicząca podziękowała osobom, które brały udział w przygotowaniach do imprezy pt, "Chrząszcz brzmi w trzcinie , a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”.  Mieszkańcy naszego osiedla podczas spotkania z pszczelarzem dopytywali się o kolejne spotkanie.

Przewodnicząca zaproponowała 3 edycję spotkania w dniu 02.10.2021 r.  z pszczelarzem tym razem
z udziałem ZUT. W tym samych dniu Pani Przewodnicząca zaproponowała również organizację pchlego targu w Parku im. F. Chopina.

Ad. 6

Podjęto uchwałę nr 66/21 W sprawie organizacji kolejnego spotkania z pszczelarzem pt, „Chrząszcz brzmi w trzcinie, a pszczoły na kwiatach w Szczecinie”. 9 głosów za, 3 głosy wstrzymujący się.

Ad.7

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 65/21 w sprawie  wznowienia zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego.

Ad. 8

Zostało zgłoszone do ZDiTM:

 1. do oczyszczenia przejście (chodnik) przy stadionie od ul. Sportowej
 2. uszkodzonych chodnik na ul. Serbskiej przy ENEI
 3. uszkodzony chodnik na ul Harcerzy.

Mają się zająć tymi problemami w najbliższym czasie.

 

Na tym zebranie zakończono

 

Protokołowała: Paulina Panasiuk