Protokół Nr V/05/2022 posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn w dniu 16.05.2022 r.

Nr aktu: 
V/05/2022
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 16 Maj, 2022

Protokół  Nr V/05/2022

posiedzenia Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

w dniu 16.05.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn ,wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Myśliwiec, wg następującego porządku obrad:

 

Porządek zebrania:

 

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 11.04.2022 r. przyjęcie protokołu.
 4. Przedstawienie problemów dotyczących bezpieczeństwa i porządku na osiedlu Arkońskie – Niemierzyn obecnym na zebraniu dzielnicowym Policji i Straży Miejskiej.
 5.  Festyn z Okazji Dnia Matki i Dziecka – sprawy organizacyjne.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum.

 

Ad. 2.

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół zebrania Rady Osiedla z dnia 11.04.2022 r. został przyjęty 7 głosami za, 1 osoba wstrzymała się.

Ad. 4.

12 maja (czwartek) odbył się kolejny obchód osiedla. Osiedle ogólnie jest czyste i zadbane.  Pan Rafał Rembielak zgłosił śmieciowisko za Lidlem przy wiadukcie. Przewodnicząca porozumie się w tej sprawie z Radą Osiedla Niebuszewo – Bolinko. Przejście przez tory pomiędzy ulicą Fryderyka Chopina i Parkiem im. Jacka Karpińskiego  nadal nie jest zabezpieczone. Przewodnicząca napisała interpelację w sprawie zabezpieczenia lub zlikwidowania tego przejścia.

Przy Szkole na ulicy Wojciechowskiego rodzice uczniów wjeżdżają samochodami  na trawniki.

Pan Rafał Rembielak zwraca uwagę na źle ułożony nowy chodnik przy bramie głównej szpitala na ul. Arkońskiej.

Na ulicy Tatrzańskiej od ulicy Zdrojowej w dół są coraz większe dziury w jezdni.

Na ulicy Zdrojowej po naprawie przy studzienkach nadal są dziury.

Przy posesjach od ulicy Tatrzańskiej do Wiosny Ludów wystają gałęzie i utrudniają przejazd.

Na ulicy Grzybowej zły stan nawierzchni jezdni.

Na terenie spółdzielczym na Tatrzańskiej brak dojazdu do posesji.

Pani Jadwiga Jędrzejewska zgłasza gałęzie drzew zasłaniające przejście – zgłoszone do ZBiLK.

Przy garażach na ul. Wiosny Kudów w dalszym ciągu jest bałagan, pomimo wielu zgłoszeń.

Ad.5

Podjęto uchwałę dotyczącą finansowania festynu z okazji Dnia Matki i Dnia dziecka w dniu 28.05.2022r.

Plan finansowania festynu:

 1. Prowadzenie imprezy: animacje, zabawy – 2000 zł
 2. Zamki  dmuchane – 3000 zł
 3. Wynajem sceny – 2750 zł
 4. Zakup nagród – 1650 zł
 5. Prezentacja ula Pszczelego – umowa zlecenie – 500 zł
 6. Ochrona FORT – 300 zł

Łączna kwota wydatków 10 200 zł ( w tym 3 200 zł darowizny).

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Mieszkanka osiedla z ulicy Arkońskiej prosi o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego użytkowania garażu jako pomieszczenia gospodarczego, który został jej przyznany wraz z mieszkaniem. Przewodnicząca zobowiązała się do wyjaśnienia sprawy.

Pana Rafał Rembielak zgłasza sterczący pręt na alejce parkowej, w parku od ulicy Harcerzy.

Ad.7

Na tym zebranie zakończono.

 

Protokołowała: Ewa Żolik